EKED/LOTO Asma Kilit Anahtarları ve Özellikleri

EKED asma kilitler standart düz bir anahtarla açılır ve kapanır. Asma kilit açıkken anahtarı kilitte tutan bir güvenlik mekanizması içerirler. Bu, asma kilidin anahtarsız kapanmasını engeller ve asma kilitten sorumlu işçiyi onu kapatmaya zorlar. Anahtarlarla ilgili bir başka özellik, EKED asma kilitleri farklı anahtarlara sahip olabileceği gibi aynı anahtarlı veya ana(master) anahtarlı olabilir.

 

Aynı anahtarlı asma kilitlere sahip olmak, bir çalışanın belirli bir tesiste çok sayıda asma kilidi kullanması gerektiğinde kullanışlıdır. Tek bir kişi tarafından birden çok noktada kilitleme için, aynı anahtarlı asma kilitler önerilir. Bir set içindeki tüm kilitler aynı anahtarla açılabilir. Bu seçenek, zaman kazandıran iyi bir çözümdür. Bununla birlikte OSHA düzenlemelerine göre, her çalışanın kendi asma kilitlerinden sorumlu olması gerektiğinden, aynı anahtara sahip tek bir asma kilit setinin farklı çalışanlar arasında dağıtılamayacağına dikkat etmek önemlidir.(OSHA direktifi; Bir Çalışan – Bir Kilit – Bir Anahtar)  

 

Çok sayıda kilitleme noktasına sahip makinede çalışan büyük ekiplerin ana anahtarlı kilit kullanması idealdir. Takım yöneticileri, ana anahtarları kullanarak gerekirse herhangi bir asma kilidi kaldırabilir. Bu işlem özel talimatlar ile gerçekleştirilmelidir. Ekip yöneticileri ayrıca ana anahtarları yalnızca kendilerinin erişebileceği bir yerde saklamaktan da sorumludur.

 

FARKLI ANAHTAR SEÇENEKLERİ

 

1-    Farklı Anahtarlı Sistem (KD-Keyed Differ System)

 

Her kilidin yalnızca bir anahtarı vardır ve anahtar diğer kilitlerle eşleşmez. Birden fazla bakım personelinin ekipmanı kilitlemesi gerektiğinde potansiyel anahtar kopyasının olmamasını sağlamak için idealdir.

2-    Aynı Anahtarlı Sistem (KA-Keyed Alike System)

Bir veya daha fazla anahtar belirlenmiş gruptaki tüm asma kilitleri açabilir. Birden çok grup özel olarak yapılabilir ve farklı gruplardaki anahtarlar birbirine uymaz.

Bu seçenek, tek bir çalışana birden çok kilit atandığında faydalıdır. Ancak, OSHA düzenlemelerine göre hiçbir çalışanın başka biri tarafından uygulanan kilidi açamayacağını unutmamak önemlidir. Bu nedenle, aynı setten aynı anahtarlı kilitler asla birden fazla çalışana dağıtılmamalıdır. Bu kilit türü çoğunlukla, bir bakım görevlisi birden fazla makineden veya izolasyon noktasından sorumlu olduğunda kullanılır. Doğru anahtarı bulmayı kolaylaştırır ve bir anahtarlığın üzerindeki anahtar sayısını azaltır.3-    Farklı Anahtarlı ve Ana Anahtarlı Sistem (KDMK- Keyed Differ & Master Key System )

Belirlenmiş bir gruptaki her kilidin yalnızca bir anahtarı vardır. Anahtarlar birbirine uymaz, ancak bir ana anahtar gruptaki tüm EKED asma kilitlerini açabilir. Birden fazla gruplama yapılabilir. Ana anahtar, farklı bir gruptaki kilitlere uymaz. 
4-    Aynı Anahtarlı ve Ana Anahtarlı Sistem (KAMK- Keyed Alike & Master Key System )

Bir anahtar belirlenmiş gruptaki tüm asma kilitleri açabilir, ana anahtar ise gruptaki tüm EKED asma kilitlerini açabilir. 
5-    Büyük Ana Anahtarlı Sistem (Grand Master Key System )

Büyük ana anahtar, aynı anahtarlı ve farklı anahtarlı kilitler dahil tüm kilitleri açabilir. Bu seçenek, birden çok düzeyde denetim erişimi gerektiren büyük ekiplere sahip uygulamalar için kullanılır. Bu, amirlerin acil bir durumda kilidi kolayca kaldırmasına olanak tanır.  Büyük ana anahtarlar yalnızca üst yönetim tarafından erişilebilen güvenli bir yerde tutulmalıdır.
Anahtar Kaydı

Planlı Kilitleme Etiketleme Programının bir parçası olarak asma kilitler kullanıma başlamadan önce bir anahtar kayıt sistemi uygulanması önerilir. Doğru kullanıldığında, anahtarların yinelenmesini önleyebilir ve güvenliği artırabilir. Sisteminizi kaydettirdiğinizde size benzersiz bir kimlik referansı verilir ve ileride ek asma kilit sipariş ederken bu referansı kullanarak anahtarlarınızın kopyalanmamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kuruluşunuz içinde anahtar çizelgesinin kullanımı, asma kilit ve anahtarın kime verildiğini ve ne zaman verildiğini kolayca belirlemenizi sağlayacaktır.