MAKINE EMNIYETI- KILITLEME/ETIKETLEME PROGRAMLARI (Toolbox)

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

(TOOLBOX TALKS)

Tercüme: Arzu YÜKSEL

No: 160 12 Eylül 2011

Bu metin Risk Yönetimi Yahoo Grubu’nun İşbaşı Konuşmaları Topluma Hizmet Projesi çerçevesinde tercüme edilmiştir.

http://groups. yahoo. com/group/riskyonetimi/

1

MAKİNE EMNİYETİ- KİLİTLEME/ETİKETLEME PROGRAMLARI

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Lockout-Tagout%20Programs.htm

Bir firmanın herhangi bir çalışanının, tehlikeli makine-ekipman bakımı veya tamirini yapması gerekiyorsa, resmi ve yazılı olan bir Kilitleme-Etiketleme programının geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu program açma-kapama ekipmanları ve risk altında olan çalışanların (faaliyeti gerçekleştirenler, söz konusu ekipmanın yakınında çalışanlar veya hizmet verenler..vb) eğitimi için, makinelere özgü prosedürleri içermelidir.

Bu prosedürler, çalışanların yaralanmasına neden olabilecek mekanizma ve ekipmanların, beklenmedik bir şekilde enerji yüklenmesi veya çalıştırılması, yada depolanmış enerjinin serbest kalması gibi durumlardan kaçınmak için servis veya bakım boyunca takip edilmelidir.

Prosedürler zamanla elektriksel, hidrolik, pnömatik, mekanik, termal veya kimyasal tehlike içeren enerji kaynakları olup olmamasına ve hangi sayıda çalışanın etkilenebileceğine bağlı olarak değişebilir. Buna rağmen tüm çalışanların, firmalarındaki operasyonların kilitleme-etiketleme sistem prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmekte, bu sebeple bu prosedürleri periyodik olarak incelemeleri gerekmektedir.

Aşağıdaki 6 adım, ekipmanı güvenli bir şekilde devreden çıkarmak için gözden geçirilmesi gereken temel adımlardır.

1. Ekipmanın kapatılacağını, risk altındaki tüm çalışanlara haber verin.

2. Ekipmanı normal kapatma prosedürüne göre kapatın.

3. Ekipmanın tüm enerji kaynaklarını izole edin.

4. Ekipmana özel olarak tahsis edilmiş enerji izole cihazları ile kilitleme-etiketleme yapın.

5. Topraklama,bloke etme, boşaltma..vb yöntemlerle depolanmış enerjiyi serbest bırakın veya sınırlayın.

6. Ekipmanın çalışmayacağından emin olmak için test ederken, etrafta korumasız personel olmamasını sağlayın.

Ekipmanın hizmete açılması:

1. Tüm çalışanların güvenli bir yerde konumlandırılmış veya bölgeden uzaklaştırılmış olduğunu kontrol edin.

2. Ekipman kontrollerinin tarafsız yapıldığını teyit ediniz.

3. Kilitleme cihazını ve etiketi kaldırın sonra makine veya ekipmanı çalıştırın

4. Bölümdeki çalışanlara bakımın tamamlandığını ve ekipmanın kullanıma hazır olduğunu bildirin.

Son istatistiklere göre iş kazalarından, her on dakikada iki insan hayatını kaybediyor ve yüzlerce insan yaralanıyor. BİR İSTATİSTİK OLMAYIN! Kilitleme-Etiketleme programının hangi kısmında rol aldığınızı bilin..

İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI

(TOOLBOX TALKS)

Tercüme: Arzu YÜKSEL

No: 160 12 Eylül 2011

Bu metin Risk Yönetimi Yahoo Grubu’nun İşbaşı Konuşmaları Topluma Hizmet Projesi çerçevesinde tercüme edilmiştir.

http://groups. yahoo. com/group/riskyonetimi/

2

MACHINE SAFETY- LOCKOUT/TAG OUT PROGRAMS

Kaynak: http://www.toolboxtopics.com/Gen%20Industry/Lockout-Tagout%20Programs.htm

If any employees of a company are required to perform hazardous maintenance or repair of machines and equipment, a formal, written Lockout/Tag out Program must be developed and implemented. This program must include machine-specific procedures for shut-down and re-energizing equipment and training for "affected" employees (i.e., those who operate, service or work near the equipment in question).

These procedures must be followed during the servicing or maintenance of machines, to avoid the "unexpected energization or start up of the machinery or equipment, or the release of stored energy, which could cause injury to employees."

Procedures will vary, depending upon (1) whether the source of hazardous energy is electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, thermal or chemical, and (2) how many employees are affected. Nevertheless, all employees should be familiar with lockout/tag out procedures for their company's operations and a review of these should take place periodically.

The following SIX STEPS are a review of basic steps for safely de-energizing equipment. :

1. Notify all "affected employees" that the equipment will be shut down.

2. Shut down the equipment by normal stopping procedures.

3. "Isolate" all the equipment's energy sources.

4. Lock out and/or tag out the energy isolating devices with assigned, individual locks.

5. Release or restrain any stored energy by grounding, blocking, bleeding down, etc.

6. Assure that no personnel are exposed, then test the equipment to assure that it will not operate.

Restoring Equipment to Service:

1. Check to Assure that all employees have been safely positioned or removed from the area.

2. Verify that equipment controls are in neutral.

3. Remove lockout devices and/or tags and re-energize the machine or equipment.

4. Notify affected employees that servicing is complete and the equipment is ready for use.

According to the latest statistics, every ten minutes, two people are killed and hundreds suffer disabling injuries from accidents on the job. DON'T BE A STATISTIC! Know what part you play in the Lockout/Tag out Program.

* 29 CFR 1910.147 describes federal requirements and exempted operations.